ISCA Archive Blizzard 2019 Sessions Search
  ISCA Archive Sessions Search
×

Click on column names to sort.

Searching uses the 'and' of terms e.g. Smith Interspeech matches all papers by Smith in any Interspeech. The order of terms is not significant.

Use double quotes for exact phrasal matches e.g. "acoustic features".

Case is ignored.

Diacritics are optional e.g. lefevre also matches lefèvre (but not vice versa).

It can be useful to turn off spell-checking for the search box in your browser preferences.

If you prefer to scroll rather than page, increase the number in the show entries dropdown.

top

The Blizzard Challenge 2019

Vienna, Austria
23 September 2019
doi: 10.21437/Blizzard.2019

System Presentations


Submission from CMU for Blizzard Challenge 2019
SaiKrishna Rallabandi, Peter Wu, Alan W Black

The DeepSound Text-To-Speech System for Blizzard Challenge 2019
Jianjin Xiao, Donghai Wu, Xu Wang, Boxian Huang

The DKU Speech Synthesis System for 2019 Blizzard Challenge
Zexin Cai, Chuxiong Zhang, Yaogen Yang, Ming Li

The Horizon TTS System for Blizzard Challenge 2019
Yi Zhang, Dameng Hu, Wuwen Yuan, Wei Jiang

The IIM System for Blizzard Challenge 2019
Husen Shi, Xiao Zhou, Jia Li, Lei Xiao, Zengfu Wang

The IMU speech synthesis entry for Blizzard Challenge 2019
Rui Liu, Jingdong Li, Feilong Bao, Guanglai Gao

The IOA-ThinkIT system for Blizzard Challenge 2019
Ruimin Wang, Chunhui Lu, Xiaoyang Hao, Bolin Zhou, Zengqiang Shang, Pengyuan Zhang

The LINGBAN System for Blizzard Challenge 2019
Yansuo Yu, Fengyun Zhu

The Mobvoi Text-To-Speech System for Blizzard Challenge 2019
Bing Liu, Yunlin Chen, Hao Yin, Yongqiang Li, Xin Lei, Lei Xie

The NLPR Speech Synthesis entry for Blizzard Challenge 2019
Jianhua Tao, Ruibo Fu, Zhengqi Wen

The NTUT+III's Chinese Text-to-Speech System for Blizzard Challenge 2019
Yuan-Fu Liao, Cheng-Hung Tsai

The RoyalFlush Synthesis System for Blizzard Challenge 2019
Ming Chen, Zeru Lu, Peng Zhang, Jian Lu, Xudong Zhao, Xinkang Xu, Xinhui Hu

SJTU Entry in Blizzard Challenge 2019
Bo Chen, Kuan Chen, Zhijun Liu, Zhihang Xu, Songze Wu, Chenpeng Du, Muyang Li, Sijun Li, Kai Yu

The STC text-to-speech system for Blizzard Challenge 2019
Roman Korostik, Artem Chirkovskiy, Alexey Svischev, Ilya Kalinovskiy, Andrey Talanov

SZ-NPU Team's Entry to Blizzard Challenge 2019
Shan Yang, Wenshuo Ge, Fengyu Yang, Xinyong Zhou, Fanbo Meng, Kai Liu, Lei Xie

The Tencent speech synthesis system for Blizzard Challenge 2019
Qiao Tian, Jing Chen, Shan Liu

The TJU-Didi-Huiyan system for Blizzard Challenge 2019
Ju Zhang, Shaotong Guo, Cheng Gong, Shuaiting Chen, Yuguang Wang, Longbiao Wang, Wei Zou, Xiangang Li

The TL@NTU Text-to-speech System for the Blizzard Challenge 2019
Wenjie Li, Haihua Xu, Eng Siong Chng

The USTC System for Blizzard Challenge 2019
Yuan Jiang, Ya-Jun Hu, Li-Juan Liu, Hong-Chuan Wu, Zhi-Kun Wang, Yang Ai, Zhen-Hua Ling, Li-Rong Dai

The UTokyo speech synthesis system for Blizzard Challenge 2019
Shunsuke Goto, Yuma Shirahata, Gaku Kotani, Hitoshi Suda, Daisuke Saito, Nobuaki Minematsu

Submission from vivo for Blizzard Challenge 2019
Yang Wang, Mingyue Wu, Zhiming Xu, Baoqin Luo, Hao Liang, Binbin Chen, Xiaoxin Chen


Search papers
Article
×

Summary of results

System Presentations